En levande tvåspråkighet i Tammerfors ska gynna alla tammerforsare oavsett modersmål och är värd att sträva efter

Det är hjärtslitande att staden som har en svensk- och tvåspråkig minoritet och ligger på sätt och vis “mitt i Svenskfinland” har så pass få svensk- och tvåspråkiga arbetsplatser, basservicen och fritidsaktiviteter. Tammerfors kan och måste sikta mot en levande tvåspråkighet skapa tvåspråkiga arbetstillfällen inom utbildningen, social och hälsovård samt integrationstjänster och kunna tillhandahålla sina servicen även på svenska.

  • Lukuaika:3 mins read

Finlands högskolor kan bli världens bästa – men endast genom likabehandling för alla oavsett medborgarskap

Finlands högskolor kan endast bli världens bästa om vi förkastar uppfattningen att högskoleutbildning är en lyxvara för ett fåtal och äntligen inser att de är bara så bra som deras förmåga att ta hänsyn till varje invandrarstuderandes inneboende mänskliga värde samt hens rätt till lika bra välfärd, hälsovård, arbete och språkundervisning som alla andra.

  • Lukuaika:4 mins read

Ett dagis är inget ”investeringsobjekt”

Ett dagis är inget ”investeringsobjekt”. Våra beslutsfattare måste inse det, införa ett totalt förbud mot att sälja och köpa fastigheter som har avgörande betydelse för upprätthållningen av en normal offentlig servicenivå och fördela tillräckliga resurser för dess genomförande.

  • Lukuaika:2 mins read

Sisällön loppu

Ei enää lisää sivuja ladattavaksi