En levande tvåspråkighet i Tammerfors ska gynna alla tammerforsare oavsett modersmål och är värd att sträva efter

Det är hjärtslitande att staden som har en svensk- och tvåspråkig minoritet och ligger på sätt och vis “mitt i Svenskfinland” har så pass få svensk- och tvåspråkiga arbetsplatser, basservicen och fritidsaktiviteter. Tammerfors kan och måste sikta mot en levande tvåspråkighet skapa tvåspråkiga arbetstillfällen inom utbildningen, social och hälsovård samt integrationstjänster och kunna tillhandahålla sina servicen även på svenska.

  • Lukuaika:3 mins read

Sisällön loppu

Ei enää lisää sivuja ladattavaksi