Sote-ulkoistuksista on luovuttava välttääkseen kielteiset vaikutukset hoidon laatuun ja henkilöstön hyvinvointiin

  • Lukuaika:2 mins read
  • Artikkelin kategoria:SOTE

Lyhytaikainen kustannustehokkuus ei missään tapauksessa voi olla ratkaiseva peruste, jonka avulla arvioidaan sote-palvelujen menestyksellisyyttä ja toimivuutta. Tämän ohessa paljon tärkeämpääkin on kuunnella riippumattomia alan asiantuntijoita, alan ammattilaisia ja erityisesti potilaita, ei pelkästään Hyvinvointiala ry:n tilaamia ja rahoittamia tutkimuksia. 

Meidän on katsottava tarkasti pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä ulkoistamisista koituvia vaikutuksia sote-alan työntekijöiden kuormitukseen ja hyvinvointiin, heidän työehtoihinsa ja työsuhdeturvaan, sekä hoidon laatuun ja jatkuvuuteen erilaisten sairauksien, potilaiden tarpeiden ja erilaisten potilasryhmien kannalta. Tämä näkökulma on selitetty hyvin JHL:n erityisasiantuntijan Johanna Värmälän kirjoituksessa.

Samalla, kun keskustellaan lyhytaikaisista säästöistä, Meri-Lapin Mehiläisen kanssa tehdyn laajamittaisen ulkoistussopimuksen ansiosta tämä sairaanhoitopiiri on jo ehtinyt ajautua merkittävään lääkäripulaan. Länsi-Pohjan sote-yritys ryhtyi varsin mielivaltaisesti lomauttamaan työntekijöitä kesken koronapandemiaa, mikä ei demokraattisessa hallinnassa oleva julkinen taho voisi koskaan tehdä. Professori Kaarlo Tuuri on aivan oikeassa, että kaikki tämänkaltaiset ulkoistussopimukset on purettava, ja se, että hallituksellamme on aikeissa tämän ulkoistuksen mitätöinti, onkin erittäin hyvää. 

Siikalatvan koko laajamittainen sote-ulkoistussopimus Mehiläisten kanssa joutui Valviran kattavan valvonnan kohteeksi kyseenalaisten käytäntöjen ja huollon laatuun liittyvin puutteiden takia. Ulkoistettujen terveysasemien ongelmallisuus ja pitkät jonot huomattiin myös Turussa: yleislääketieteen professori Päivi Korhonen Turun yliopistolta totesi, että “moni terveyskeskuslääkärin virka on täytetty sijaisilla tai ulkoistetuilla tehtävillä, [mikä on ongelmallista] potilaan hoidon kannalta…  Hoidon jatkuvuus on huonoa. Potilaat pääsevät hyvin harvoin saman lääkärin vastaanotolle, kun sijaiset lähtevät. Se korostuu etenkin iäkkäiden potilaiden hoidossa”. 

Ei se siis ole mikään suuri yllätys, että “[y]hteensä 24 vastaajaa [kyselyyn vastanutta kuntaa] ilmoitti ottaneensa ulkoistettuja sosiaali- ja terveyspalveluja takaisin omaan tuotantoon. Näin on tapahtunut viiden kunnan terveyskeskuksen tai terveysaseman kohdalla. Viisi kuntaa ilmoitti luopuneensa vuokralääkäreistä vastaanotoilla”, kuin Kuntaliiton raportissa todettiin.

En halua, että Suomi ja Tampere kulkesi yhdysvaltalaisen eriarvoistavan, syrjäytyvän ja suorastaan epäinhimillisen yksityistyneen sote-järjestelmän tietä ulkoistusten kautta, kuten esim. Ruotsi ja Britannia viime aikoina ovat tehneet. Suojellaan suomalaisten etua pidemmän päälle, ei lyhytaikaisia budjettipaineita ja yksityisten voittoa tavoittelevien yritysten intressejä.