Miksi sosialidemokratia? Miksi demokraattinen sosialismi?

  • Lukuaika:2 mins read
  • Artikkelin kategoria:Politiikka / Yleinen

Kun sanon, että olen sosialidemokraatti ja demokrtaattinen sosialisti, tarkoitan, että haluan jokaisen voivan elää onnellisesti, määrätä elämästään vapaasti ja toteuttaa itseään ihmisenä. Tarkoitan, että tiemme kestävään yhteiskuntaan, jossa ei ole resurssien niukkuutta eikä epäoikeudenmukaisuutta, kulkee demokratian ja kollektiivisen toiminnan kautta. Tarkoitan myös, että varmin ja turvallisin tapa tähän yhteiskuntaan pääsemiseksi on toivon ja solidaarisuuden politiikan painottaminen sekä pelon ja jakautumisen politiikan torjuminen.

Sosialidemokratia on siltojen rakentamista ja eriarvoisuuksien poistamista järjestäytymisen kautta ja demokratian puitteissa. Sosiaalidemokraatit haluavat varmistaa, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet elämässään. Puolueeni on yksimielinen siitä, että väestön valtaosan turvallinen ja onnellinen elämäntapa jäisi ikiajoiksi saavuttamattomiin vailla riittävästi resursoituja, ilmaisia ja monikielisiä – julkisia – sosiaali- ja terveyspalveluita, varhaiskasvatusta ja koulua, kohtuuhintaisia asuntoja sekä hiilineutraalia julkista liikennettä, rakennusalaa ja energiainfrastruktuuria.

Olen nuori ja hyvin kohtalaisilla tuloilla elävä ihminen, joka tuskin voisi pysyä hengissä kaupungissa ilman julkisia palveluja. Tiedän, että tamperelaisten laajan enemmistön selviytyminen riippuu täysin julkisten palvelujen kitkattomasta sujumisesta. Minusta on ilmiselvää, että niitä on vahvistettava ja ylläpidettävä, maksoi mitä maksoi. Tämä voi toimia ainoastaan, jos jokainen päätös noudattaa demokraattisen vastuullisuuden periaatetta ja varmistaa, ettei kenenkään ääni kaiu kuuroille korville.

Sosialidemokraattisena ehdokkaana haluan kampanjani olevan siitä, miten Tampereesta tehdään kaupunki, jossa ei ketään jätetä syrjään. Tampereen on oltava kaikkien tamperelaisten turvaverkko.