Ett dagis är inget ”investeringsobjekt”

  • Lukuaika:2 mins read
  • Artikkelin kategoria:Politiikka

”Vid fastighetsanalysföretaget KTI beskriver direktör Markus Steinby samhällsfastigheterna som sin egen speciella kategori investeringsobjekt. Av Finlands hela fastighetsmarknad om 77 miljarder euro uppskattas omkring sju procent i dag vara samhällsfastigheter som har fått en prislapp på marknaden och köps och säljs.”

Det är helt galet att våra kommuner och till och med statliga aktörer säljer sina fastigheter till privata bolag helt av sin egen vilja. Att detta är inte dagens största nyhet och samtalsämne känns obegripligt. Att sälja ett daghem, ett äldreboende eller en hälsocentral innebär att släppa den demokratiska kontrollen och äventyra tillhandahållandet av väsentliga offentliga tjänster. Dessutom utgör det en markant belastning på den offentliga ekonomin på sikt eftersom privatägda fastigheter måste ge växande vinster och göra deras ägare rikare. Fastighetshyror kommer oundvikligen höjas, underhållskostnader krympas och själva fastigheter säljas vidare.

Ett dagis är inget ”investeringsobjekt”. Våra beslutsfattare måste inse det, införa ett totalt förbud mot att sälja och köpa fastigheter som har avgörande betydelse för upprätthållningen av en normal offentlig servicenivå och fördela tillräckliga resurser för dess genomförande.

Storyn finns i HBL bakom betalmuren.