En levande tvåspråkighet i Tammerfors ska gynna alla tammerforsare oavsett modersmål och är värd att sträva efter

  • Lukuaika:3 mins read
  • Artikkelin kategoria:Monikulttuurisuus

Som invandrare känner jag till längtan efter tillhörighet. Jag vet även att utan motivationen blir ens integration i samhället aldrig framgångsrik. Min egen motivation och energi att verkligen ta del i det finländska samhällslivet och börja knyta kontakter utanför min närkrets härstammade från det svenska språket. Det var just kurser i svenskan på Tampereen aikuislukio som gjort det möjligt för mig att bli aktiv i och följa med politik på svenska samt finlandssvensk litteratur och kulturdebatt.

Jag upptäckte snart nog hur svårt om inte rentav otänkbart det är att upprätthålla en tvåspråkig livsstil i Tammerfors. Det är hjärtslitande att staden som har en svensk- och tvåspråkig minoritet och ligger på sätt och vis “mitt i Svenskfinland” har så pass få svensk- och tvåspråkiga arbetsplatser, basservicen och fritidsaktiviteter. Även utanför dessa pandemitider skulle alla mina insatser i min ungdomsförening, Finlands Svenska Unga Socialdemokrater, tidskriften Astra där jag fungerar som kassör och min lokala partiavdelning Socialdemokratiskt Forum ske på distans.

Jag älskar min hemstad och vill göra det attraktivt för alla inklusive svensktalande från hela Svenskfinland. För detta behövs det dock bredare axlar som endast kommunen har. Staden kan och måste skapa tvåspråkiga arbetstillfällen för att kunna tillhandahålla sina servicen även på svenska. Jag tror visst att med det kommer svensk- och tvåspråkiga företag och föreningar i större utsträckning att betrakta Tammerfors som en stad där det går att bedriva en framgångsrik verksamhet på svenska. Som tur är finns det ingen brist på idéer över hur Tammerfors stads stöd kan förbättra det svenska språkets ställning.

Med stadens hjälp kan förskoleverksamhet och grundskolan på svenska utvidgas, vilket ska betyda mer svensk- och icke-svenskspråkiga familjer som väljer en svensk utbildning för sina barn. Staden kan bidra till utvecklingen av gymnasiet genom att sätta mer resurser på att grunda nya linjer och utöka kursutbudet. Ett större gymnasium och varför inte en svenskspråkig linje vid en av våra yrkesskolor skulle helt definitivt locka fler svenskspråkiga ungdomar till Tammerfors. Ett till sätt att förstärka tvåspråkigheten skulle vara att bygga en tammerforsisk motsvarighet till Helsingfors Arbis och andra svenskspråkiga medborgarinstitut.

Förutom utbildningssektorn finns det en rad saker som Tammerfors stadsfullmäktige har makt att påverka för att främja en livskraftig tvåspråkighet. Vi borde kräva att staden utbildar sin personal inom kundtjänsten och i synnerhet social- och hälsovård i svenska samt att en del lediga tjänster tillsättas med tvåspråkiga sökande. Ytterligare en aspekt som kan åtgärdas är integrationsservicen: staden kan öka det låga antalet tammerforsare med invandrarbakgrund som väljer att integrera sig på svenska genom att satsa på språkkurser och integrationsutbildningar på svenska.

Tammerfors hör till oss alla som bor här. Därför borde vi begära mer av vår kommun. Därför lönar det sig att diskutera uppfinningsrika tankesätt och sikta högt. Staden stärks när var och ens röst kommer till tals.

Texten publicerades ursprungligen i Tammerfors Aktuellt 26.3.2021