Budjettiriihestä

  • Lukuaika:2 mins read
  • Artikkelin kategoria:Budjetti

Budjettiriihen päätösten kokonaisuus osoittaa, että hallitus ottaa vakavasti hyvinvointivaltioon kohdistuvien paineiden merkitystä ja on valmis ryhtymään toimiin niiden keventämiseksi.

Koronankriisin aiheuttamien muun muassa testaukseen ja rokotteeseen liittyvien kustannusten täysimääräisen kattamisen tavoite takaa meille kaikille todellisen mahdollisuuden selviytyä tästä pandemiasta. Sote-palveluiden välittömät tarpeet täyttää kunnille, sairaanhoitopiireille ja kolmannen sektorin järjestöille vuosina 2020 ja 2021 tarjoama tuki, kun taas erityisen lämpimästi tervetullut hoitovelan korvaamiseen tarkoitettu rahoitus varmistaa, ettei kukaan putoa sote-järjestelmän ulkopuolelle.

Vaikka työttömien asemassa on vieläkin parantamisen varaa, valtioneuvoston esittämät karenssien merkittävä lyhentäminen, huomautuksen ensimmäiseksi työttömyysturvaseuraamukseksi käyttöönotto sekä TE-toimistojen tarjoamien palveluiden laajentaminen ja henkilökohtaisiin vahvuuksiin ja tarpeisiin kiinnittäminen ovat ehdottomasti askel oikeaan suuntaan.

Maksuttomaan toisen asteen kasvatukseen panostaminen ja varhaiskasvatusmaksujen alentaminen ovat selviä merkkejä siitä, että hallitus on tosissaan nuorten ja lapsiperheiden vanhempien taloudellisen taakan vähentämisen ja niiden työllistymisen suhteen.
On myös ihailtavaa, että tästä hetkestä lähtien valtioneuvosto sitoutuu ihmiskaupan ja työntekijöiden hyväksikäytön torjunnan lisärahoittamiseen ja siihen liittyvien lainsäädäntömuutoksien valmisteluun nopeassa aikataulussa.

Nyt sydäntäni lämmittää, kun tällä hetkellä ollaan hyvissä käsissä ja matkalla kohti kestävää yhteiskuntaa. Jäljellä on edelleen paljon tekemistä, jotta pysyttäisiin jatkossakin oikeilla raiteilla.