En levande tvåspråkighet i Tammerfors ska gynna alla tammerforsare oavsett modersmål och är värd att sträva efter

Det är hjärtslitande att staden som har en svensk- och tvåspråkig minoritet och ligger på sätt och vis “mitt i Svenskfinland” har så pass få svensk- och tvåspråkiga arbetsplatser, basservicen och fritidsaktiviteter. Tammerfors kan och måste sikta mot en levande tvåspråkighet skapa tvåspråkiga arbetstillfällen inom utbildningen, social och hälsovård samt integrationstjänster och kunna tillhandahålla sina servicen även på svenska.

  • Lukuaika:3 mins read

Mielenterveydestä

Järkevin ja ainoa moraalisesti oikein mielenterveyskriisin ratkaisu on rakentaa aidosti hyvin rahoitetun, yleisen ja ilmaisen ennaltaehkäiseviin palveluihin panostavan julkisen mielenterveyspalvelujärjestelmän, jossa voiton tavoittelu on kielletty. Kunnat ovat tämän suhteen avainasemassa.

  • Lukuaika:5 mins read

Aidosti monikulttuurista kaupunkia rakennetaan erilaisten tarpeiden mukaisesti räätälöityjä kunnallisia palveluita lisäämällä

Maahanmuuttoon liittyvässä keskustelussa kyse on lähinnä siitä, onko Tampereen kaupunki pystynyt tähän asti tekemään sen parhaansa kaikkien tamperelaisten, maahanmuuttajataustaiset kaikessa moninaisuudessaan mukaan lukien, palvelemiseksi. Kansaihmistemme mustamaalaamisen sijaan meidän on mietittävä, miten voitaisiin vähentää eriarvoisuuksia ja syrjäytyviä käytäntöjä.

  • Lukuaika:3 mins read

Sote-ulkoistuksista on luovuttava välttääkseen kielteiset vaikutukset hoidon laatuun ja henkilöstön hyvinvointiin

Lyhytaikainen kustannustehokkuus ei missään tapauksessa voi olla ratkaiseva peruste, jonka avulla arvioidaan sote-palvelujen menestyksellisyyttä ja toimivuutta. Tämän ohessa paljon tärkeämpääkin on kuunnella riippumattomia alan asiantuntijoita, alan ammattilaisia ja erityisesti potilaita, ei pelkästään Hyvinvointiala ry:n tilaamia ja rahoittamia tutkimuksia.

  • Lukuaika:2 mins read

Sote-sektorilla ei ole sijaa vapaille markkinoille

Yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa on taipumus monopolisoida: yhdellä alueella voi olla pitkässä juoksussa vain yksi kestävä ja tarpeeksi suuri palvelujen järjestäjä, koska esim. sairaanhoidon, perusterveyshuollon ja vanhustenhuollon järjestäminen vaatii valtavaa määrää resursseja, osaamista ja varustusta toimiakseen sujuvasti.

  • Lukuaika:2 mins read

Finlands högskolor kan bli världens bästa – men endast genom likabehandling för alla oavsett medborgarskap

Finlands högskolor kan endast bli världens bästa om vi förkastar uppfattningen att högskoleutbildning är en lyxvara för ett fåtal och äntligen inser att de är bara så bra som deras förmåga att ta hänsyn till varje invandrarstuderandes inneboende mänskliga värde samt hens rätt till lika bra välfärd, hälsovård, arbete och språkundervisning som alla andra.

  • Lukuaika:4 mins read

Ett dagis är inget ”investeringsobjekt”

Ett dagis är inget ”investeringsobjekt”. Våra beslutsfattare måste inse det, införa ett totalt förbud mot att sälja och köpa fastigheter som har avgörande betydelse för upprätthållningen av en normal offentlig servicenivå och fördela tillräckliga resurser för dess genomförande.

  • Lukuaika:2 mins read

Budjettiriihestä

Budjettiriihen päätösten kokonaisuus osoittaa, että hallitus ottaa vakavasti hyvinvointivaltioon kohdistuvien paineiden merkitystä ja on valmis ryhtymään toimiin niiden keventämiseksi.

  • Lukuaika:2 mins read

Sisällön loppu

Ei enää lisää sivuja ladattavaksi