Tamperelainen

Maahanmuuttaja

Vuokralainen

Demokraattinen sosialisti

Kuka minä olen?

Nimeni on Arseniy Lobanovskiy. Olen 28-vuotias tamperelainen, maahanmuuttaja, vuokralainen ja aktiivi Kaukajärveltä. Työskentelen tohtorikoulutettavana Turun yliopiston valtio-opin laitoksella ja olen mukana järjestötoiminnassa ruotsinkielisen Demarinuorten piirin Finlands Svenska Unga Socialdemokrater:in varapuheenjohtajana sekä rahastonhoitajana feministisen Astra-aikakauslehden johtokunnassa.

Yli viisi vuotta sitten muutin Suomeen Venäjältä, maasta, jossa ihmisiä ja heidän oikeuksiaan ei arvosteta. Elämäni Suomessa ja samanlaiset asiat, joita olen kokenut muiden tuntemieni ulkomaalaisten kanssa, ovat auttaneet minua saamaan tietoa tässäkin maassa vähemmistöryhmien kohtaamista epäoikeudenmukaisuuksista. Kauan kestänyt kamppailuni masennuksen kanssa on saanut minut ymmärtämään, miten paljon tuuri ohjaa elämäämme suomalaisessa yhteiskunnassa: ellei minulla olisi ollut työpaikkaa ja sen takaamaa nopeaa pääsyä työterveyshuoltoon, olisin voinut menettää kaiken.

Minulle sanotaan usein, että olen haaveilija. Että ideani ovat pelkkää toiveajattelua. Että vaikka monille meistä jokainen päivä on raskasta taistelua, emme voi tehdä paljoakaan kaikkien auttamiseksi. Asiantuntemukseni, jota olen kerännyt vuosien varrella opiskellessani yhteiskunnallisia ilmiöitä, politiikkaa ja oikeustiedettä, on saanut minut vakuuttuneeksi siitä, että maailman voi muuttaa paremmaksi. Kunhan pystymme pitämään toivoamme yllä ja osallistumaan rohkeasti edustuksellisen demokratian toteuttamiseen.

Suomi on maa, joka on hyvin lähellä sydäntäni. Arvostan demokratiaamme sekä hyvinvointivaltiotamme vahvoine julkisine palveluineen ja sosiaalisine turvaverkkoineen, joiden takia eriarvoisuuden taso Suomessa on yksi maailman alhaisimpia. Tämä on kuitenkin vuosikymmeniä kestäneen ja koko kansan järjestäytymistä ja uutteraa yhteistä ponnistelua vaatineen työn tulos. Silti epäoikeudenmukaisuudet ovat yhä säilyneet; mielestäni on tärkeää osallistua politiikkaan niiden korjaamiseksi. 

Sen takia pyrin Tampereen kaupunginvaltuustoon tämän vuoden kuntavaaleissa SDP:n ehdokkaana. Tervetuloa mukaan kampanjaan!

Lue lisää

Seuraa sosiaalisessa mediassa!​

Kuntavaalit 2021

  • VAHVAT JULKISET PALVELUT
  • TASA-ARVOISEMPI ASUNTOPOLITIIKKA JA KAAVOITUS
  • MONIKIELINEN JA MONIKULTTUURINEN TAMPERE
  • HIILINEUTRAALI TAMPERE 2030

Mielestäni laaja enemmistö tamperelaisia, joihin minä itsekin kuulun, ei selviytyisi hengissä ilman Tampereen kaupungin ja sen tytäryhtiöiden toteuttamia julkisia palveluita puhtaasta vedestä ja sähköverkosta varhaiskasvatukseen, peruskouluun, toiseen asteeseen, sote-palveluihin ja vuokra-asuntoihin. Minusta demokraattisessa hallinnassamme olevat kaupungin palvelut ovat paras keinomme parantaa elämäämme, ja niitä täytyy vaalia, puolustaa ja laajentaa jatkuvasti. Myös ennen Tampereen sote-palvelujen siirtoa Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintaan, kaupungin on panostettava niiden henkilöstömäärän kasvattamiseen sekä etenkin hoitajien palkkojen nostamiseen. Hammashoito- ja mielenterveyspalveluiden on oltava julkiset, ilmaiset ja hyvin resursoidut.

Mukavaa ja tasa-arvoista kaupunkia rakennetaan asuntotyyppien monimuotoisuuden lisäämisellä ja rakentamalla edullisia vuokra-asuntoja omistusasuntojen rinnalle. Nykyään monille pienillä tuloilla eläville tamperelaisille on liian kallista asua vuokralla lähellä keskustaa ja sen moninaisia palveluja. Samalla palvelujen saatavuus ja laatu monissa lähiöissä ei ole pysynyt tarpeiden kasvun perässä. Tämän ongelman ratkaisemiseksi Tampereen kaupungin on rakennettava riittävän paljon sen tai tytäryhtiöidensä omistuksessa olevia aidosti kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja jokaiselle kaupunginosalle ja tasapainotettava edullisten vuokra-asuntojen ja omistusasuntojen määrää kaikissa kaavoitukseen liittyvissä päätöksissä. Samalla yleisperiaatteena on oltava se, että jokaisella kaupunginosalla on hyvät joukkoliikenneyhteydet muihin kaupunginosiin, palvelujen saatavuus on riittävä kaikkialla ja jokaiselle tamperelaisille on turvattu helppo pääsy lähiluontoon.

Vaikka Tampere on monikulttuurinen ja monikielinen kaupunki, jonka väestöstä 8% on vieraskielisiä, sen ulkomaalaistaustaisten ja vieraskieliä puhuvien asukkaiden palvelutarpeet ja ongelmat jäävät usein huomaamatta kaupungin päätöksenteossa. Kotoutumispalvelut ovat varsin pirstaloituneita, kaupungin osallistuminen niihin on suhteellisen pientä ja pääsy niiden piiriin on rajattu vain tietyille ulkomaalaisten ryhmille. Vaikka esimerkiksi ruotsinkielisten tamperelaisten määrä on yli 1000, venäjänkielisten yli 3000, arabia puhuvien yli 2000 ja englanninkielisten yli 1000, näitä kieliä puhuvien hoitajien ja lääkärien saatavuus terveysasemilla ja sairaanhoidolla on häpeällisen pieni. Laaja enemmistö vieraskielisiä lapsia ei saa käydä peruskoulua äidinkielellään, ja toisen asteen koulutusta muulla kuin suomen kielellä Tampereella ei ole tarjottavissa muuten kuin ruotsinkielisessä lukiossa. Tampereen kaupunki voi ja sen pitää panostaa näiden haasteiden ratkaisemiseen, jotta me voisimme hyödyntää monikultuurisuuttamme paremmin vähemmistökielisten ja ulkomaalaistaustaisten tarpeiden huomioimalla.

Hiilineutraaliuden saavuttaminen Tampereella vuoteen 2030 mennessä ei ole vain moraalisesti oikea tavoite, se on järkevin ja hyödyllisin toimintalinja. Siksi kaupunginvaltuuston on otettava aktiivisempi asenne tässä kysymyksessä sosiaalisesti vastuullisia hankintoja tehden ja sovittaen yhteen omat hankkeet ja päästöjen vähentäminen.

Tampereen kaupunki voi ja sen pitää myös vastaisuudessa investoida aiemmin aloitettuihin julkista liikennettä koskeviin hankkeisiin, ensisijaisesti ratikan laajentamiseen ja naapurikuntien välisen lähijunaliikennen parantamiseen. Myös bussiliikennettä on kehitettävä bussiyhteyksiä lisäämällä eri kaupunginosien välillä ja ottamalla käyttöön sähköbusseja. Pyörätieverkoston laadun ja kattavuuden on parannuttava huomattavasti, jotta pyöräilystä tulisi autoilua kannattavampi liikennemuoto. Sen lisäksi sähköautojen käytön kasvu on otettava huomioon rakentamalla latausasemia Tampereelle.

Paitsi liikenneasioissa, myös kaavoitukseen ja asuntopolitiikkaan liittyvässä päätöksenteossa on pidettävä aina mielessä päästövähennystavoite. Se tarkoittaa sitä, että meidän on varmistettava jokaisen tamperelaisen pääsy korkealaatuiseen ja puhtaaseen lähiluontoon asumispaikasta riippumatta. Kaupungin on ajettava kunnianhimoisempaa politiikkaa uudisrakentamisen osalta: julkiseen käyttöön tarkoitettujen rakennusten ja sosiaalisten asuntojen rakentamisessa on käytettävä aina vähäpäästöisempiä materiaaleja ja ympäristöystävällisempää teknologiaa.

Ruoan hankinnoissa julkisia tiloja varten on tavoiteltava vähäpäästöisyyttä. Vegaani- ja kasvisruoan tarjontaa on laajentava kouluissa ja kaupungin työpaikoissa alkuperää ja eettistä vastuuta huomiotta jättämättä.

Miksi SDP?

Olen teini-iästä saakka pitänyt itseäni sosialidemokraattina, minkä takia päätös liittyä SDP:seen vuoden 2020 alussa oli minulle helppoa. Olen aina uskonut vahvasti sosialidemokratian keskeisiin arvoihin: oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon, yhteistoiminnan tärkeyteen ja solidaarisuuteen, sekä demokratiaan ja kansainväliseen yhteistyöhön

Minulle on ilmiselvää, että ilman SDP:n edistämää hyvinvointivaltiota ja vahvaan ay-liikkeeseen perustuvaa sopimusyhteiskuntaa ei Suomesta olisi koskaan tullut yhtä maailman onnellisimmista ja menestyneimmistä maista. Suomalaisen sosialidemokratian saavutuksiin kuuluu yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, kahdeksan tunnin työpäivä, vuosiloma, sosiaaliturvajärjestelmä, yleinen kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä, yhdenvertaisuuslaki, peruskoulu ja Marinin hallituksen ansiosta myös maksuton toisen asteen koulutus ja pyrkimys tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ilmastokriisin pysäyttämiseksi. Demareiden vahva asema kunnissa on tae siitä, että hyvinvointivaltiomme perusta vahvistuu jatkossakin, ja että Suomessa on kestävä tulevaisuus. 

SDP:n laaja edustus Tampereen kaupunginvaltuustossa, kaupunginhallituksessa ja pormestarin virassa varmistaa, että ympäristöystävällinen julkinen liikenne on vastaisuudessakin jokaisen tamperelaisen saatavilla, että uudisrakentamisen parissa tavoitellaan hiilineutraaliutta, ja että jokaisella kaupunkilaisella on pääsy lähiluontoon. Demareiden johdolla päiväkotien, koulujen ja toisen asteen koulutuksen toiminta toteutuu ongelmitta ja sote-palvelut saavat tarvitsemiaan resursseja. SDP:n johtamalla Tampereella ajetaan edullisten vuokra-asuntojen saatavuuden parantavaa asuntopolitiikkaa ja kaavoituksen kärkitavoitteiksi asetetaan kaupunginosien välisten erojen vähentäminen palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden osalta ja segregaation torjuminen.

 

Hiilineutraaliuden edistäminen kaikissa julkisissa hankinnoissa, uudisrakentamisessa ja julkisen liikenteen kehittämisessä.

Hyvin resursoidut ja yleiset varhaiskasvatuspalvelut, koulut ja toiseen asteen koulutus.

Yhdenvertaisuuden tavoitteleminen ja segregaation torjuminen kaavoitukseen liittyvässä päätöksenteossa ja kaupungin asuntopolitiikassa.

Vahvat ja julkisessa omistuksessa olevat sote-palvelut, joiden henkilöstö on riittävä, ja joissa hoivatyö on ihmisarvoisesti palkattu.

Vaalikoneet

Sitoutumiset

Viimeiset kirjoitukset

Viivyttelyn ja pessimismin sijaan tarvitaan rohkeita ilmastoinvestointeja ja uudistuksia ilmastokatastrofin pysäyttämiseksi
Me ollaan tienneet jo vuosia, että ilmastokriisi johtuu nykyisen kapitalismin luonnonvarojen hyväksikäytöstä....
En levande tvåspråkighet i Tammerfors ska gynna alla tammerforsare oavsett modersmål och är värd att sträva efter
Det är hjärtslitande att staden som har en svensk- och tvåspråkig minoritet och ligger på sätt och vis...
Mielenterveydestä
Järkevin ja ainoa moraalisesti oikein mielenterveyskriisin ratkaisu on rakentaa aidosti hyvin rahoitetun,...
Suomen on vältettävä Tanskan esimerkkiä pyrkiessään torjumaan alueellista segregaatiota
Segregaatio-ongelman kannalta Tanskan hallituksen käyttäytyy kuin mielivaltaisesti ja väkivaltaisesti...

Lue lisää aiheeistä:

‏‏‎ ‎

Youtube

Instagram

Facebook