INVANDRARE

DEMOKRATISK SOCIALIST

TAMMERFORSARE

Detta är vem jag är:

Mitt namn är Arseniy Lobanovskiy och jag är en 29 år gammal tammerforsare och demokratisk socialist med invandrarbakgrund. Jag arbetar som doktorand i statsvetenskap vid Åbo universitet och sysslar med aktivism i min egenskap som ordförande för Finlands Svenska Unga Socialdemokrater i 2022, styrelsemedlem i Finlands Svenska Socialdemokrater 2022-23 samt som kassör och styrelsemedlem i Utgivarföreningen för tidskriften Astra rf.

Finland är landet som ligger mig varmt om hjärtat. Jag sätter så stort värde på vår välfärdsstat, starka offentliga tjänster och sociala skyddsnät för att de gör ojämlikheten här till en av de lägsta i världen. Vi måste hålla fast vid minnen om att detta är resultatet av många års kamp som krävde alla finländares kollektiv ansträngning. Av egen erfarenhet vet jag att orättvisor och skillnader i Finland är tyvärr långt ifrån att undanröjas.

Efter att ha kämpat med depression länge inser jag hur mycket våra liv beror på slumpen: om inte jag hade varit lyckligt lottad nog att ha en fast anställning med snabb tillgång till företagshälsovård, skulle jag ha förlorat allt. Ingens hälsa och välbefinnande får bero på tur, vilket är varför vi måste se till att alla har snabb tillgång till ett skyddsnät som består av högkvalitativa offentliga social- och hälsotjänster.

Jag är fast övertygad om att världen kan trots allt förändras till det bättre. Så länge vi håller hoppet vid liv och engagerar oss i vår demokrati med mod och moralisk styrka kommer en möjlighet till positiv förändring att finnas kvar. I detta val innebär det att människor som hör till arbetar- och medelklassen måste rösta för starka offentliga social- och hälsovårdstjänster i sitt eget intresse. Min främsta anledning till att jag ställer upp i detta års välfärdsområdesval i Birkaland är att främja detta intresse.

Låt inte de få rika bestämma över din, dina nära och käras och dina medmänniskors hälsa! Rösta på den här unga sossen, 669, på förhand (12-18.1) eller på valdagen (23.1.2022)!

Läs mer:

Följ mig på sociala medier!

Välfärdsområdesvalet 2022

  • STARK OFFENTLIG SEKTOR
  • BÄTTRE LÖNER OCH ARBETSVILLKOR FÖR VÅRDARBETARE
  • AVGIFTSFRI OCH FUNGERANDE PRIMÄRVÅRD

Jag vill kämpa för att stärka den offentliga sektorns livskraftighet och försörjningssäkerhet samt minska stora privata företags inflytande i vårdsektorn. Det viktigaste när det gäller människocentrerade social- och hälsovårdstjänster är att skattepengarna går till att skaffa tillräckliga resurser för den offentliga sektorn och höja lönerna och arbetsvillkor för dess anställda, och inte slösas bort på de privata bolagens vinster samt deras rika aktieägares och VD:ars lyxiga livsstil. Utkontraktering och privatisering av tjänster samt ökad användning av servicesedlar inom vårdsektorn är därför helt uteslutet.

Jag kommer att verka för att höja lönerna för sjuksköterskor och närvårdare samt förbättra välbefinnandet på jobbet inom hela branschen. Den skamligt låga lönenivån för vårdarbetare och deras omänskliga arbetsförhållanden äventyrar framtiden för servicenätverket i hela regionen, vilket är varför fackföreningarnas roll och krav måste alltid respekteras.

Vi måste bygga upp primärvård som är avgiftsfri och lättillgänglig oavsett vad i Birkaland man bor, inklusive psykisk hälsa och tandvård. Snabb tillgång till egen läkare, psykiater och tandläkare säkerställer att allvarliga psykiska och fysiska sjukdomar omedelbart diagnostiseras, vilket i sin tur minskar kostnaderna för specialistvård, stärker folkhälsan och utplånar ojämlikheter i fråga om hälsa.

  • FLERSPRÅKIGA VÅRDTJÄNSTER
  • ETT KOLDIOXIDNEUTRALT BIRKALAND
  • TILLRÄCKLIGA RESURSER TILL DEN TREDJE SEKTORN

Regionen bör ta hänsyn till de språkliga minoriteternas behov i Birkaland. Cirka 5% av befolkningen i vår region har annat modersmål än finska och deras servicebehov är lika viktiga som den finskspråkiga majoritetens behov. Regionen måste utarbeta en språkstrategi och använda ekonomiska incitament för att uppmuntra utvecklingen av kunskaper i svenska samt Birkalands minoritetsspråk bland sina anställda utan att försämra deras kunskaper i finska, och ställa krav på tillräckliga kunskaper i minoritetsspråk i samband med nyanställning.

Regionen måste främja koldioxidneutralitet vid upphandlingar samt i den offentliga sektorns egen tjänsteproduktion. Vi har inte råd att dröja kvar vid gränsen till klimatkatastrofen så omedelbara klimatåtgärder måste vidtas. Exempelvis borde regionen prioritera lokalt producerade varor som har ett lågt koldioxidavtryck vid upphandlingen av mat, köpa återvinningsbara produkter för vårdpersonalens bruk samt stödja användningen av klimatvänliga byggnadsmaterial vid byggande av dess fastigheter.

Regionen bör ge tillräckliga resurser till den tredje sektorn. Ideella organisationer spelar avgörande roll i synnerhet eftersom de når ut till de mest utsatta människorna i Birkaland när den offentliga sidan inte kan göra det. Därför måste välfärdsområdet se till att tillräckliga medel tillhandahållas till icke-vinstdrivande föreningar inom vårdbranschen.

Varför SDP?

Redan tidigt i livet ansåg jag mig vara en socialdemokrat, vilket underlättade mitt beslut att gå med i Socialdemokratiska partiet i början av 2020. Jag har alltid haft starka socialdemokratiska värderingar: rättvisa, jämlikhet, solidaritet samt demokrati och vikten av internationellt samarbete.

Jag tror verkligen att utan den välfärdsstat som främjats av SDP och ett avtalssamhälle grundat på en stark fackföreningsrörelse skulle Finland aldrig ha blivit en av de lyckligaste och mest framgångsrika länderna i världen. Den finländska socialdemokratins framgångar inkluderar allmän och lika rösträtt, åtta timmars arbetsdag, betald semester, socialförsäkringssystemet, det samhällsomfattande nationella hälso- och sjukvårdssystemet, jämställdhetslagen, grundskolan och, tack vare regeringen Marin, gratis utbildning på andra stadiet och koldioxidneutralitetsmålet för vårt land fram till 2035. Socialdemokraternas starka ställning i kommunerna är en garanti för att grunden för vår välfärdsstat fortsätter att stärkas och att Finland får en hållbar framtid.

Under SDP:s ledning kommer den offentliga sektorn att få de resurser den behöver, vårdpersonalen kommer att få nya kollegor och deras löner kommer att höjas. En kraftig framgång för socialdemokraterna i årets välfärdsområdesval säkerställer även att koldioxidneutralitet eftersträvas vid upphandlingar och i regionens egna tjänsteproduktion. SDP står på vanligt folks sida, vilket är varför varje människa som hör till arbetar- och medelklass borde rösta på socialdemokrater.

Valkompassen

Åtaganden (kommunalvalet 2021)

Senaste inlägg

För att undvika klimatkatastrofen krävs det modiga klimatinvesteringar och reformer, inte förhalning och pessimism
Vi har länge vetat att klimatkrisens främsta anledning är den pågående kapitalistiska exploateringen...
En levande tvåspråkighet i Tammerfors ska gynna alla tammerforsare oavsett modersmål och är värd att sträva efter
Det är hjärtslitande att staden som har en svensk- och tvåspråkig minoritet och ligger på sätt och vis...
Regnbågspersoner drabbas av bristen på hyresbostäder till rimligt pris och den varierande tillgången till tjänster mellan olika stadsdelar.
Regnbågspersoner som bor i större städer blir ofta tvungna att sätta en stor del av sina inkomster på...
En verkligt mångkulturell stad byggs genom att anpassa kommunala tjänster på grundval av de specifika behov som dess invånare har.
Diskussionen om invandring handlar främst om huruvida Tammerfors stad gör sitt bästa för att tillfredsställa...

Inlägg efter ämne:

‏‏‎ ‎

Youtube

Instagram

Facebook