Maahanmuuttaja

Demokraattinen sosialisti

Tamperelainen

Lyhyesti minusta

Nimeni on Arseniy Lobanovskiy. Olen 29-vuotias tamperelainen, maahanmuuttaja ja demokraattinen sosialisti. Työskentelen väitöskirjatutkijana Turun yliopiston valtio-opin laitoksella ja olen mukana järjestötoiminnassa ruotsinkielisen Demarinuorten piirin Finlands Svenska Unga Socialdemokrater:in puheenjohtajana v. 2022, Finlands Svenska Socialdemokrater:in piirihallituksen jäsenenä v. 2022-23 sekä rahastonhoitajana feministisen Astra-aikakauslehden johtokunnassa.

Suomi on maa, joka on hyvin lähellä sydäntäni. Arvostan demokratiaamme sekä hyvinvointivaltiotamme vahvoine julkisine palveluineen ja sosiaalisine turvaverkkoineen, joiden takia eriarvoisuuden taso Suomessa on maailman alhaisimpia. Tämä on kuitenkin vuosikymmeniä kestäneen ja koko kansan järjestäytymistä ja uutteraa yhteistä ponnistelua vaatineen työn tulos. Silti omasta kokemuksesta voin todeta, että epäoikeudenmukaisuudet ovat yhä säilyneet.

Kauan kestänyt kamppailuni masennuksen kanssa on saanut minut ymmärtämään, miten paljon tuuri ohjaa elämäämme suomalaisessa yhteiskunnassa: ellei minulla olisi ollut työpaikkaa ja sen takaama nopeaa pääsyä työterveyshuoltoon, olisin voinut menettää kaiken. Kenenkään terveys ja hyvinvointi eivät saa olla kiinni pelkästä onnesta, vaan meidän on taattava jokaiselle nopea pääsy laadukkaiden julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaverkkoon.

Uskon, että maailman voi muuttaa paremmaksi, kunhan pystymme pitämään toivoamme yllä ja osallistumaan rohkeasti edustuksellisen demokratian toteuttamiseen. Näissä vaaleissa tämä tarkoittaa, että työväen- ja keskiluokkaan kuuluvien on ryhdyttävä äänestämään vahvojen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen puolesta oman edun mukaisesti. Olen pyrkimässä Pirkanmaan aluevaltuustoon vuoden 2022 aluevaaleissa juuri tämän yhteisen edun edistämiseksi.

Ethän anna vain rikkaiden päättää sinun, läheisesi ja kanssaihmisiesi terveydestä! Äänestä nuorta demaria numerolla 669 aluevaaleissa ennakkoon (12-18.1) tai vaalipäivänä 23.1!

Lue lisää

Seuraa sosiaalisessa mediassa!​

Aluevaalit 2022

  • VAHVA JULKINEN SEKTORI
  • HOITAJIEN PALKKATASON JA TYÖOLOJEN PARANTAMINEN
  • MAKSUTON JA TOIMIVA PERUSTERVEYDENHUOLTO

Julkisen sektorin omavaraisuuden ja huoltovarmuuden vahvistaminen sekä yksityisten suuryritysten vaikutusvallan vähentäminen sote-palvelujen tuotannossa. Ihmisten tarpeisiin perustuvissa sosiaali- ja terveyspalveluissa olennaisinta on, että verorahoja käytetään julkisen sektorin resursseihin sekä sen henkilöstömäärän ja työntekijöiden palkkojen nostamiseen, eikä niitä tuhlata yksityisen sektorin voittojen sekä rikkaiden osakkeenomistajien ja toimitusjohtajien luksuselämäntyylin rahoittamiseen. Palvelujen ulkoistaminen ja yksityistäminen, sekä palvelusetelien käytön laajentaminen eivät siis tule kuuloonkaan.

Sairaanhoitajien ja lähihoitajien palkkojen nostaminen ja koko hoiva-alan ammattilaisten työhyvinvoinnin parantaminen. Hoitajien häpeällisen pieni palkkataso ja epäinhimillinen työkuorma vaarantuvat koko alueen palveluverkon tulevaisuutta, ja sen takia ammattijärjestöjen asema ja vaatimuksen palkkojen ja työolojen ylläpitämisen ja parantamisen kannalta on aina kunnioitettava.

 Asuinpaikasta riippumatta nopeasti saatavilla olevien ja maksuttomien perusterveydenhuollon palvelujen rakentaminen, mielenterveys ja hammashoito mukaan lukien. Mutkaton pääsy omalle lääkärille, psykiatrille ja hammaslääkärille varmistaa vakavien psyykkisten ja fyysisten sairauksien oikea-aikaista diagnosointia ja ehkäisemistä, mikä vuorostaan vähentää erikoissairaanhoidon kuluja, vahvistaa kansanterveyttä ja vähentää terveyseroja.

  • MONIKIELISET SOTE-PALVELUT
  • HIILINEUTRAALI PIRKANMAA
  • KOLMANNEN SEKTORIN RESURSSIT KUNTOON

Pirkanmaan kielivähemmistöjen tarpeiden huomioiminen sote-palveluissa. Noin 5% alueemme väestöstä on vieraskielisiä, ja heidän palvelutarpeensa hyvinvointialueen asiakkaina ovat yhtä tärkeitä, kuin suomenkieliseen enemmistöön kuuluvien tarpeet. Meidän on laadittava alueen kielistrategia ja kannustettava myös taloudellisesti vähemmistökielten osaamisen kehittämistä ammattilaisten keskuudessa suomen kielen taitojensa tasosta tinkimättä, sekä vaadittava osalla uusista työpaikkailmoituksista suomen lisäksi Pirkanmaan vähemmistökielten tyydyttävää osaamista.

Hiilineutraaliuden edistäminen hankinnoissa ja julkisen sektorin omassa palvelutuotannossa. Meillä ei ole varaa viipyillä ilmastokatastrofin kuilun partaalla, siksi välittömät ilmastotoimet on otettava käyttöön myös hyvinvointialueen toiminnassa. Esimerkiksi ruoan hankinnoissa tulee suosia paikallisia ja vähäpäästöisiä tuotteita, hoiva-alan ammattilaisten tarvitsemien materiaalien hankinnoissa tulee priorisoida niiden kierrätysmahdollisuudet ja alueen kiinteistöjen rakennuttamisessa tulee tukea vähäpäästöisten rakennusmateriaalien käyttämistä.

Kolmannen sektorin voimavarojen pitäminen riittävällä tasolla. Voittoa tavoittelemattomilla järjestöillä on ratkaiseva rooli etenkin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien pirkanmaalaisten tavoittamisessa silloin, kuin julkiset palvelut eivät syystä tai toisesta siihen pysty. Sen takia hyvinvointialueen on varmistettava sote-alan järjestöille riittävä rahoitus.

Miksi SDP?

Olen teini-iästä saakka pitänyt itseäni sosialidemokraattina, minkä takia päätös liittyä SDP:seen vuoden 2020 alussa oli minulle helppoa. Olen aina uskonut vahvasti sosialidemokratian keskeisiin arvoihin: oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon, yhteistoiminnan tärkeyteen ja solidaarisuuteen, sekä demokratiaan ja kansainväliseen yhteistyöhön

Minulle on ilmiselvää, että ilman SDP:n edistämää hyvinvointivaltiota ja vahvaan ay-liikkeeseen perustuvaa sopimusyhteiskuntaa ei Suomesta koskaan olisi tullut maailman onnellisimpia ja menestyneimpiä maita. Suomalaisen sosialidemokratian saavutuksiin kuuluu yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, 8 tunnin työpäivä, vuosiloma, sosiaaliturvajärjestelmä, yleinen kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä, yhdenvertaisuuslaki, peruskoulu ja Marinin hallituksen ansiosta myös maksuton toisen asteen koulutus ja pyrkimys tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ilmastokriisin pysäyttämiseksi. Demareiden vahva asema hyvinvointialueiden päätöksenteossa on tae siitä, että hyvinvointivaltiomme perusta vahvistuu jatkossakin, ja että Suomessa on kestävä tulevaisuus. 

Demareiden johdolla Pirkanmaan julkiset sote-palvelut saavat tarvitsemaansa resurssit, niiden henkilöstömäärä on riittävä, ja niiden hoivatyö on ihmisarvoisesti palkattu. SDP:n laaja edustus Pirkanmaan aluevaltuustossa varmistaa myös, että hankintojen ja oman palvelutuotanno parissa tavoitellaan hiilineutraalius. SDP on tavallisten ihmisten asialla, ja sen takia työväen- ja keskiluokkaan kuuluvien kannattaa äänestää demareita aluevaaleissa.

Vaalikoneet

Sitoutumiset (kuntavaalit 2021)

Viimeiset kirjoitukset

Viivyttelyn ja pessimismin sijaan tarvitaan rohkeita ilmastoinvestointeja ja uudistuksia ilmastokatastrofin pysäyttämiseksi
Me ollaan tienneet jo vuosia, että ilmastokriisi johtuu nykyisen kapitalismin luonnonvarojen hyväksikäytöstä....
En levande tvåspråkighet i Tammerfors ska gynna alla tammerforsare oavsett modersmål och är värd att sträva efter
Det är hjärtslitande att staden som har en svensk- och tvåspråkig minoritet och ligger på sätt och vis...
Mielenterveydestä
Järkevin ja ainoa moraalisesti oikein mielenterveyskriisin ratkaisu on rakentaa aidosti hyvin rahoitetun,...
Suomen on vältettävä Tanskan esimerkkiä pyrkiessään torjumaan alueellista segregaatiota
Segregaatio-ongelman kannalta Tanskan hallituksen käyttäytyy kuin mielivaltaisesti ja väkivaltaisesti...

Lue lisää aiheeistä:

‏‏‎ ‎

Youtube

Instagram

Facebook